top of page

Begeleiding bij scheiding

Hulp bij scheiden in Zwolle

... Jullie willen (misschien) scheiden. Of niet. En dat wil je uitvinden.

... Of jullie gaan scheiden en hebben hulp nodig met een ouderschapsplan. 

... Of jullie zijn in conflict en jullie communicatie verloopt erg moeizaam.

... Of je wilt je kind(eren) extra begeleiden in de scheidingsperiode, maar je weet niet hoe. 

Weijenberg Mediation biedt ondersteuning bij alle praktische, financiële, juridische of emotionele aspecten van scheiding. Bij een specifiek onderdeel. Of juist het hele traject, van begin tot eind. 

 

Wat kan ik voor jullie doen?

Bij (misschien willen) scheiden komt heel veel kijken. Dan geeft het rust als je hier als gezin professioneel in begeleid wordt.

 

Dat kan heel veel zijn, of juist een onderdeel waarvan je vindt dat het aandacht nodig heeft. Met een heldere en doortastende werkwijze help ik jullie en/of jullie kinderen met een of alle aspecten van scheiden.

 

Weijenberg Mediation kenmerkt zich door een doortastende systemische werkwijze waarbij kinderen altijd centraal staan. Samen werken we toe naar een situatie die voor iedereen werkbaar is. Dat heeft een groot voordeel: zo ontstaat er een duurzame oplossing. Ook voor de toekomst.

Voor wie is 
begeleiding bij scheiding
bedoeld?

Bijvoorbeeld :​

 • Voor (samengestelde) gezinnen, volwassenen, jongeren en kinderen die hulp en begeleiding bij scheiding willen.  

 • Wanneer jullie hulp en ondersteuning willen in het vormgeven van jullie ouderschap ná scheiding.

 • Wanneer jij begeleiding bij scheiding wilt, maar je (ex) partner niet. 

 • Wanneer er sprake is van conflict en een moeizame communicatie.

 • Wanneer het niet lukt om tot afspraken te komen.

 • Wanneer jullie coaching willen bij het vormgeven van Parralel Solo Ouderschap; 

 • Als jullie willen onderzoeken of je de relatie wilt voortzetten.

 • Als je onafhankelijke ondersteuning wilt voor je kind(eren) tijdens de scheiding.

 • Emotionele ondersteuning bij, voor, tijdens en na een (complexe) scheiding.

 • Voor het maken van een ouderschapsplan. 

 • Omgangsbemiddeling en -begeleiding. 

 • Contactherstel tussen ouder en kind.

 • Als ondersteuning en psycho- educatie wenselijk is ten aanzien van gevolgen van echtscheiding voor je kind of de communicatie met je kind.

 • Als ondersteuning wenselijk is ten aanzien van het contact met je kind; hoe blijf je goed in contact met je kind tijdens de scheidingssituatie.

 • Wanneer aandacht nodig is voor de beleving jou als ouder ten aanzien van emoties die bij een scheiding komen kijken.

 • Wanneer ondersteuning nodig is bij vormgeven en verandering: van partners naar collega- opvoeders.

 

    Voor al mijn diensten, kijk ook eens bij Mediation en

    Kind ondersteuning

Werkwijze

Scheiden is maatwerk. Want elke situatie is anders. We starten met een intake. Hierin onderzoeken we samen waar jij of jullie hulp bij nodig hebben en hoe ik kan helpen. 

Samen stellen we doelen en een plan van aanpak op.

Zo nodig, werkt Weijenberg Mediation samen met andere professionals en betrekken wij jullie netwerk.

 

Weijenberg Mediation biedt ook Ouderschap na Scheiding (OnS) en trajecten middels de SCHIP-aanpak.

Een goede begeleiding geeft overzicht en rust. Het is al heftig genoeg.

- Nancy Weijenberg -

Weijenberg Mediation staat voor

Belang van het kind

Duurzame afspraken

Een helder proces

Eigen regie en kracht!

Betrokken en doortastende aanpak

Zorgvuldigheid en neutraliteit

Gecertificeerd en geregistreerd

Professionele begeleiding

bottom of page