top of page

De stappen in Mediation

Weten hoe Mediation in zijn werk gaat? Hieronder leg ik het uit.

Echtscheidingsprocedure

Alles wat er moet gebeuren om een echtscheiding te regelen noem je de echtscheidingsprocedure. Na de intake legt Weijenberg Mediation een aantal zaken vast in een mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp het conflict gaat en welk uurtarief geldt. Ook verklaren jullie dat jullie actief meewerken en dat jullie het conflict zelf willen oplossen.

Weijnberg Mediation verklaart in deze overeenkomst onpartijdig te zijn en geen enkel belang te hebben bij de oplossing die jullie voor het conflict zullen vinden. Als jullie besluiten de mediation te starten, ondertekenen beide partijen en Weijenberg Mediation deze overeenkomst. Alle afspraken voor het mediationtraject staan op papier. Daarom is een dergelijke overeenkomst belangrijk. Elke Register Mediator is verplicht te werken met een mediationovereenkomst.

 

Na ondertekening van de mediationovereenkomst start de feitelijke mediation en gaan we op zoek naar haalbare en constructieve oplossingen. Hierbij gaat Weijenberg Mediation volgens een gefaseerd proces te werk, waarbij alle belangrijke onderdelen van een scheiding aan de orde komen. 
 

De juridische afwikkeling van jullie scheiding:

 • Deze, voor jullie beiden acceptabele oplossingen en afspraken, legt Weijenberg Mediation vast in een overeenkomst. Dit heet bij scheiding een echtscheidingsconvenant.
   

 • Na ondertekening van het convenant zorgt Weijenberg Mediation voor de verdere afwikkeling. Als jullie zijn getrouwd, zorgt Weijenberg Mediation er voor dat de procedure voor echtscheiding voor jullie bij de rechtbank wordt ingezet met een verzoekschrift. Het convenant is hier een onderdeel van. Weijenberg Mediation werkt hiervoor samen met een advocaat.
   

 • Als jullie minderjarige kinderen hebben, moet bij dit verzoekschrift ook het ouderschapsplan worden gevoegd. Jullie hoeven zelf dus niet voor de rechter te verschijnen. 
   

 • De rechtbank geeft na een aantal weken een beschikking, waarin de echtscheiding wordt uitgesproken en de inhoud van het convenant wordt opgenomen. 
   

 • Formeel hebben jullie dan drie maanden de tijd om in hoger beroep te gaan tegen die beschikking. Ook kunnen jullie, door het ondertekenen van een zogenaamde 'akte van berusting', aangeven dat jullie daarvan afzien. 
   

 • Zodra de beschikking daarmee definitief is geworden, kan hij worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waarin jullie zijn getrouwd. 
   

 • Pas op de datum van inschrijving is de echtscheiding definitief en is jullie huwelijk ontbonden. Jullie zijn dan voor de wet gescheiden.
   

 • De datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking is belangrijk voor bijvoorbeeld partneralimentatie, pensioen of een ander huwelijk.
   

 • Hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Dan zorgt Weijenberg Mediation, in samenwerking met een advocaat, voor inschrijving van de beëindigingsovereenkomst in de registers. 
   

 • Als jullie dit willen, zorgt Weijenberg Mediation ervoor dat het convenant wordt neergelegd in een notariële akte. Dit is bijvoorbeeld nodig als het huis op een naam gezet moet worden gezet. In het echtscheidingsconvenant hebben jullie afspraken gemaakt over wie het huis krijgt en wie de hypotheek op zich neemt. Dit vastleggen doet de notaris vervolgens in een Akte van Verdeling. De notaris schrijft de wijziging vervolgens in bij het Kadaster. Je kan in geval van scheiding van een huwelijk pas een akte opstellen als je een echtscheidingsbeschikking hebt van de rechtbank. Het convenant is meestal al in een eerdere fase opgesteld en is de basis van de verdeling.
   

 • Wanneer jullie samenwonen en kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar, kunnen jullie in principe zonder tussenkomst van een mediator of advocaat uit elkaar gaan. Wel moeten jullie een ouderschapsplan opstellen, maar dit hoeven jullie niet naar de rechtbank te sturen. Wat er verder nog geregeld moet worden, is afhankelijk van of jullie een samenlevingscontract hebben.
   

 

Meer weten over scheiden met behulp van mediation?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op via info@weijenbergmediation.nl of bel 06-4018 7455.

bottom of page