top of page

SCHIP- aanpak

De methode bij echtscheiding en relatieproblemen

Ga je scheiden? 

Wil je dat je kinderen hier zo min mogelijk last van hebben?

Wil je verder met je ex als partner in ouderschap?

 

De SCHIP-aanpak is hierbij behulpzaam.

Niet loslaten maar een nieuwe verbinding aangaan

Ouderschap na scheiding, verbinden als partners

Voor een ieder die op het punt staat te gaan scheiden, net gescheiden is, al wat langer gescheiden is of het gevoel heeft in een vechtscheiding te zitten, is de SCHIP- aanpak geschikt.

Je leert om opnieuw met elkaar verbinden. Als partners in ouderschap na scheiding. Want goed voor je kinderen zorgen, dat willen we allemaal, toch? Samen ben je ooit begonnen aan deze relatie. Samen zul je hem ook af ‘moeten’ ronden. Samen rouwen om wat verloren is gegaan. Gezamenlijk een postrelationeel rouwtraject doorlopen. Hoe moeilijk dat ook lijkt.

 

De SCHIP-aanpak is een behandeling die gericht is op het voorkomen van het ontstaan of het verergeren van de problematiek tussen het scheidende stel en het herstel daarvan.

 

SCHIP- aanpak wat is dat?

  • De SCHIP- aanpak is ontwikkeld als een behandeling om vechtscheidingen te stoppen en/ of te voorkomenen wordt toegepast bij relatieproblemen en echtscheidingen.

  • De SCHIP – aanpak bestaat uit een aantal fases die de ex- partners gezamenlijk doorlopen. SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap.

  • De SCHIP-aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren, beschadigen en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als ‘partners in ouderschap’.

  • De SCHIP-aanpak is een onconventionele benadering. In beginsel alleen voor vechtscheidingen. Er wordt niet slechts gefocust op de realiteit van het ontstane conflict maar waar ook wordt gekeken naar datgene wat verloren is gegaan in de (voorbije) relatie.

De kern van de SCHIP-aanpak

  • reconstructie van de reden van de misgelopen relatie

  • elkaar niet loslaten maar opnieuw verbinden als ouders in partnerschap

  • gezamenlijk rouwen om de verloren relatie

  • aandacht voor het verlies (onder het conflict)

  • aandacht voor herstel van vertrouwen

 "Een aanpak waarbij aandacht is voor zowel verlies- als conflictaspecten, heeft een aanzienlijk oplossingspotentieel om  goed uit de scheiding te komen. Zo kunnen ex- partners als partners in ouderschap samen verder." 

> SCHIP- aanpak bij (voorkomen van) vechtscheiding 

> SCHIP- aanpak bij relatieproblemen

Aanmelden

Ouders kunnen rechtstreeks zonder verwijzing aanmelden bij Weijenberg Mediation.

Aanmelden kan ook middels verwijzing plaatsvinden. 

bottom of page