top of page

Module Ouderschap Na Scheiding 

Scheiding heeft vaak een enorme impact op de kinderen, ouders en hun omgeving. Goed ouderschap en communicatie tijdens en na de scheiding is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. 

Ouderschap Na Scheiding (ONS)

Goed ouderschap draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Zeker na de scheiding. Soms is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Wanneer een echtpaar gaat scheiden, gebeurt er veel tussen beide partners. Dit kan ervoor zorgen dat het niet meer lukt om goed samen te werken en afspraken te maken over de opvoeding van het kind. In deze gevallen kan Weijenberg Mediation helpen.

Wat is Ouderschap Na Scheiding?

Bij een scheiding moet er veel geregeld worden, zeker als het gaat om de kinderen en de opvoeding. Soms gaat een scheiding gepaard met zoveel strijd dat overleg en samenwerking moeizaam verloopt of niet meer lukt. Ouderschap Na Scheiding (OnS) voorkomt dat het conflict tussen ouders verergert en ten koste van de kinderen gaat. Dit doen we in 8-12 gesprekken. Na deze gesprekken zijn ouders in staat om op een opbouwende manier met elkaar te communiceren en samen te werken. Deze aanpak zorgt er ook voor dat het kind een goed contact met beide ouders kan onderhouden. De methodiek staat in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI. 

Veel voorkomende problemen

  • Afspraken maken en overleggen met de ex-partner over ouderschap en opvoeding lukt niet meer.

Hoe werkt Ouderschap Na Scheiding?

Dit traject bestaat uit 8-12 gesprekken. De ex-partners krijgen hierbij begeleiding van een bemiddelaar van Weijenberg Mediation. De gesprekken kunnen plaatsvinden in Zwolle of omgeving. Ook kinderen worden, met toestemming van de ouders, uitgenodigd voor een gesprek en in meer of mindere mate betrokken.

Werkwijze

  1. Het traject start met individuele gesprekken. Hierin krijgen de beide partijen de gelegenheid om hun visie en hun verhaal toe te lichten.

  2. Daarna gaan ze met de bemiddelaar van Weijenberg Mediation het gesprek aan met elkaar. Hierin maken ze aan elkaar duidelijk waar de problemen liggen en waar ze tijdens de scheiding last van hebben gehad. Belangrijk is dat ze weer op een opbouwende manier met elkaar in gesprek komen.

  3. Tot slot gaan we aan de slag met het zoeken en uitproberen van oplossingen. Hierbij krijgen ze hulp van de bemiddelaar.

Aanmelden

Ouders kunnen zich rechtstreeks zonder verwijzing aanmelden bij Weijenberg Mediation

Ouders kunnen ook op naam van een kind een verwijzing krijgen. 

 

bottom of page