top of page

Vechtscheiding voorkomen

 SCHIP- aanpak de methode bij echtscheiding en relatieproblemen

Een aanzienlijk deel van de echtscheiding escaleert tot een vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen.

 

Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren. Het aantal echtscheidingen dat uitmondt in een vechtscheiding is aanzienlijk. Een vechtscheiding kenmerkt zich door de ernstig conflictueus verlopende communicatie tussen ouders. Het woord vechtscheiding heeft de focus op het conflict al in zich. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld.

 

Verliesaspecten betreffen niet alleen het verlies van de partner, gedeeltelijk verlies van de kinderen, maar veelal ook het verlies van vertrouwen, bestaande financiële zekerheden, sociale omgeving, huis en haard etc.

 

Ooit is men als ouders vol goede moed aan hun relatie begonnen.  Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen van de relatie, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd.

 

Het is misschien een van de meest hardnekkigste misvattingen dat ex-partners elkaar helemaal moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar, gaat tegenkomen. Vandaar dat de SCHIP-aanpak er met name op gericht is de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie.

 

Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het betekent hard werken en bovenal dat beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Maar als dit lukt worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama. Dit zou je toch ieder kind van gescheiden ouders gunnen. Weijenberg Mediation kan hierbij behulpzaam zijn.

 

"Een aanpak waarbij aandacht is voor zowel verlies- als conflictaspecten, heeft een aanzienlijk oplossingspotentieel om uit de vechtscheiding te komen. Zo kunnen ex- partners als partners in ouderschap samen verder." 

Aanmelden

Ouders kunnen rechtstreeks zonder verwijzing aanmelden bij Weijenberg Mediation.

Aanmelden kan ook middels verwijzing plaatsvinden. 

bottom of page